I n f o r m a c e za r o k 2009
Stav knihovního fondu k 31.12. 2009 celkem 919 ks, přírůstek 4 ks. V roce 2009 bylo v naší knihovně půjčeno celkem 442 výpůjček .  ...Více

Dobšice z celé ČR
Představujeme Dobšice z celé České republiky
V České republice se nachází pět obcí nesoucích jméno Dobšice. Jedná se převážně o malé vesničky. Naše obec je rozlohou a počtem obyvatel druhá největší po Dobšicích u Znojma. Na Strakonicku najdeme osadu Dobšice přidruženou k obci Bezdědovice. Na sever od nás leží Dobšice u Jičína, které jsou součástí obce Libošovice. V Jihočeském kraji poblíž Týna nad Vltavou se nacházejí poslední Dobšice.   ...Více