Rok 2008 u SDH Bezdědovice
Uplynulý rok 2008 patřil v našem sboru ve znamení nové hasičské stříkačky SPN 10/1000. Naše obec získala dotaci z fondu jihočeského kraje „Rozvoj SDH“ na nákup nové hasičské stříkačky. Na nákupu stříkačky se finančně podílela i naše obec. V Hajanech dne 30. srpna byla stříkačka slavnostně pokřtěna spolu s novými stříkačkami obcí Hajany a Hornosín.

Během léta jsme se zúčastnili několika hasičských soutěží např. v Chlumu, Bělčicích, Lažánkách a Hajanech. Naše tři družstva, muži A, muži B a ženy, vždy svými výkony dobře reprezentovali jak sebe, tak i obec Bezdědovice.

Podílíme se na úpravě obce a jejím rozvoji. Pořádáme kulturní akce v obci, jako je hasičský ples nebo posvícení. Při posvícení se snažíme udržet několikaletou tradici, kdy muzikanti přijdou ke každému stavení a zahrají na přání písničku.  

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2008 o požárním řádu obce
Zastupitelstvo obce Bezdědovice se na svém zasedání dne 6. 11. 2008 usnesením č. 101 usneslo vydat na základě §29 odst.1 písm.o) bod zákona č 133/195 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm.d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE   ...Více

Výsledky cvičení za rok 2007
Výsledky cvičení za rok 2007 SDH Bezdědovice.  ...Více