Oznámení o svoání 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na úterý 19.dubna 2011 od 10:00 hodin

Oznámení o konání 3 . zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 28.4. 2011

Závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2010
Zpráva o výledku přezkoumání hospodaření za rok 2010   ...Více
Závěrečný účet za rok 2010  ...Více

Oznámení o konání 2 . zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 24.3. 2011

Závěrečný účet a výsledek hospodaření SOB za rok 2010

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 22.3. 2011

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Obec Bezdědovice

Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 24.2. 2011

Oznámení - žádost o souhlas se změnou obce a katastrálního území

Zápis do 1. ročníku ZŠ, 11 -12.2. 2011

Oznámení o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 27.1. 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Informace k dani z nemovitosti od roku 2011
Přiznání k dani z nemovitosti v elektronické podobě  ...Více
Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2011 podle obcí v místní příslunosti Finančního úřadu v Blatné  ...Více
Informace o údajích k dani z nemovitosti na zdaňovací období roku 2011 pro obec : Bezdědovice  ...Více

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 30.12. 2010

Usnesení
Usnesení č. 3 ze dne 2.12. 2010  ...Více
Usnesení č. 2 ze dne 11.11. 2010  ...Více
Usnesení č. 1 ze dne 11.11. 2010  ...Více

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Schválený rozpočet na rok 2011

Svoz komunálního odpadu prosinec - březen 2011

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  ...Více
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného  ...Více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  ...Více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení systému shromažďování sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  ...Více
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2010 o místním poplatku ze psů  ...Více

Usnesení Zastupitelstva obce
Usnesení 2/2010 ze dne 11.11.  ...Více

Veřejná vyhláška OOP
Veřejná vyhláška - Změna č. 1 územního plánu obce Bezdědovice  ...Více

Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 2. prosince 2010

Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice, které se konalo 11.11.2010

Návrh rozpočtu obce Bezdědovice na rok 2011

Oznámení o konání 12/2 zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 11. listopadu 2010

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 11. listopadu 2010

Veřejná vyhláška
Výzva k převzetí lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesů.  ...Více

Veřejná vyhláška
o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace  ...Více

SOB - návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2011

Územní rozhodnutí Vrtaná, čistírna odpadních vod a kanalizace

Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obec Bezdědovice dne 7.října 2010

Svoz komunálního odpadu září - prosinec 2010

Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obec Bezdědovice dne 9. září 2010

Zajištění úředních hodin III.Q a říjen 2010

Plány jednání ZO na III. čtvrtletí a říjen 2010

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Vrtaná studna, čistírna odpadních vod a kanalizace  ...Více

Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 12.8.2010

Sobotní odpodne plné zábavy 10.7. 2010
Sobotní odpoledne plné zábavy 10.7.2010  ...Více

Volby do zastupitelstev obcí
Výsledky voleb do zastupitelstva obce  ...Více
Informace o vyhrazení plochy pro vylepení plakátů  ...Více
Oznámení o době a místě konání voleb  ...Více
Stanovení minimálního počtu členů komise  ...Více
Jmenování zapisovatele  ...Více
Informace o počtu sídel a volebních okrsků  ...Více
Seznam obcí příslušných registračnímu úřadu Blatná  ...Více
Počet podpisů na petici  ...Více
Kandidátní listiny - podávání  ...Více
Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb  ...Více

Územní plán Obce Bezdědovice
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu obce Bezdědovice a data konání jeho projednávání  ...Více
Návrh - Bezdědovice změna č.1  ...Více
Příloha změna č.1 ÚPO  ...Více
Příloha změna č.1 ÚPO  ...Více
Příloha změna č.1 ÚPO  ...Více
Příloha změna č.1 ÚPO   ...Více
Příloha změna č.1 ÚPO   ...Více
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu obce Bezdědovice a data konání jeho projednávání  ...Více
Bezdědovice - výkres limitů  ...Více
NÁVRH ZADÁNÍ Bezdědovice ÚP  ...Více
Bezdědovice - výkres limitů  ...Více
Oznámení o projednání návrhu zadaní územního plánu Bezdědovice   ...Více

Očkování psů

Informace pro občany 2/2010
Využijte příležitosti a staňte se členy zastupitelstva obce!  ...Více

Pozvánka Hoštice
Program Hoštické veselice pro rok 2010  ...Více

Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2010

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 17.06.2010

Vyhláška
Hromadný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010  ...Více

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 06.05.2010

Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Program  ...Více
Pozvánka  ...Více

Nařízení č.1/2010 KVS ve věci mimořádného opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

Vybírání veškerých místních poplatků

Informace pro občany 3/2010
Jednodenní zájezd do Dobšic u Jičína v sobotu dne 22. května 2010  ...Více

Informace pro občany 1/2010
Dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Bezdědovice č.5/2002 o veřejném piořádku a všeobecné čistotě obce  ...Více

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 08.04.2010

Oznámení - odkup pozemku

Volby do Poslanecké sněmovky České republiky
Stanovení minimálního počtu členů volební komise  ...Více
Oznámení o době a místě konání voleb do PS  ...Více
Jmenování zapisovatele do voleb do PS  ...Více
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do PS  ...Více
Možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbách do PS  ...Více
Možnosti volit při volbách do PS v nemocinici nebo v obdobném zařízení  ...Více
Informace o počtu a sídlech vobních oklrsků  ...Více

Svazek obcí Blatenska

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Oznámení o schválení směny pozemků

Zajištění úředních hodin II.Q 2010

Oznámení o uložení písemností

Zpráva o přezkumu hospodaření Svazku obcí Blatenska

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva kraje dne 16.3. 2010

Závěrečný účet v Svazku obcí Blatenska za rok 2009

Závěrečný účet obce Bezdědovice za rok 2009.

Záměr - odkup pozemku.

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 4.3. 2010

Oznámení o společném projednávání návrhu změny č. 1 ÚZP obce Bezdědovice
Změna č. 1 ÚZP Obce Bezdědovice  ...Více

Záměr prodeje pozemku

Informace k podání daňového přiznání fyzických osob.

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 4.2.2010

Oznámení - pronájem bytu 1+0 od 1.2.2010

Výroční zpráva za rok 2009

Zhodnocení roku 2009

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1.1.2010

Plány jednání ZO na II. čtvrtletí 2010

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 7.01. 2010

Vánoční přání

11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Schválený rozpočet na rok 2010

Zajištění úředních hodin I.Q 2010

Záměr pronájmu obecního bytu 1+0

Oznámení o prodeji obecního pozemku

OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

SMOOS - Návrh rozpočtu na rok 2010

Záměr prodeje obecního pozemku

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 3.12.2009

10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Návrh rozpočtu na rok 2010

Pozvánka
Setkání podnikatelů Blatenska  ...Více

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 12.11.2009

Rozhodnutí
O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  ...Více

Informace o připravovaném novém ÚPO Bezdědovice

Stávající ÚPO Bezdědovice

Změna č.1 ÚPO Bedědovice
Změna č.1 ÚPO Bezdědovice Návrh zadání  ...Více
Veřejná vyhláška Oznámení o projednání návrhu zadání ÚPO Bezdědovice  ...Více
Mapka  ...Více

SOB - návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2010

Oznámení o schválení záměru nakládání s obecním majetkem.
Schválení pronájmu obecního hostince.  ...Více

Zajištění úředních hodin IV.Q 2009

Plán jednání ZO Bezdědovice na IV. čtvrtletí 2009

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 15.10. 2009

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 17.9. 2009

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny České republiky.  ...Více
Žádost o vydání voličského průkazu.  ...Více
Informace o počtu a sídlech volbních okrsků.  ...Více
Oznámení o době a místě konání voleb.  ...Více
Jmenování zapisovatel.  ...Více

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 20.8.2009

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 23.07. 2009

Jak postupovat při kácení dřevin rostoucích mimo les
Jak kácet.  ...Více
Formulář pro žadatele.  ...Více

Organizační řád obce Bezdědovice

Jednací řád obce Bezdědovice

Výzva - veřejná zakázka - vodovod a plynovod Bezdědovice

Oznámení

Oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Ploch pro vylepení plakátů

Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.5. 2009

Oznámení o konání ZO
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice se koná dne 18.6.2009.  ...Více
Veřejné zasedání Zastupitelsva obce Bezdědovice se koná dne 14.5. 2009.  ...Více

Oznámení MěÚ Blatná
ZRUŠENÍ plánované odstávky provozu správních a dopravních evidencí.  ...Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZEK OBCÍ BLATENSKA
Zpráva o výsledku přezkumu hospoidaření Svazku obcí Blatneska za rok 2008.  ...Více
Závěrečný účet SOB za rok 2008.  ...Více

Počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Minimální počet členů okrskové volební komise.  ...Více

Jmenování zapisovatel okrskové volební komise - volby evropského parlamentu

Informace starostka obce Bezdědovice
O vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů.  ...Více
Místo konání voleb v obci Bezdědovice.  ...Více

Rozhodnutí
Zrušení Nařízení č.11/2008 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj vydaného pod č.j. KVSC/3871/2008 dne 25.9.2008, k mimořádným vetrinárním optřením k zamezení šíření nebezpečné nákazy katerálkní horečky ovcí stanovených pro uzavřené pásmo na území Jihočeského kraje.  ...Více

Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj
Mimořádné veterinární opatření při výskytu a k zamezení síření nebezpečné nákazy - varroázy včel.  ...Více

Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Dopis - placení místních poplatků

Závěrečný účet 2008

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 16.04.2009

Zajištění úředních hodin III.Q 2009

Plán jednání ZO Bezdědovice na III. čtvrtletí 2009

Oznámení o konání Zasedání obce Bezdědovice dne 12.3.2009

Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 720/1

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 19.2. 2009

Zhodnocení roku 2008

Výroční zpráva za rok 2008

Vánoce 2008

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 18.12.2008

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 27.11.2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2009.

VOLBY 2008
Volby do Senátu Parlamentu ČR II. kolo  ...Více
Volby do krajského zastupitelstva.  ...Více
Volby do senátu - I. kolo  ...Více

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 6.11. 2008

Oznámení

Žadost

Odpady - ekologie - příroda
Svoz domovního odpadu na IV. čtvrtletí 2008 , leden a únor 2009  ...Více

Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 16.10.2008

VOLBY 2008

Jmenování zapisovatelé volební komise

Závěrečný účet 2007

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 15.5.2008  ...Více

Pozvánka na setkání

Oznámení
Oznámení o odsouhlasení záměru nakládání s obecním majetkem.  ...Více

Oznámení Obecního úřadu Bezdědovice
Vybírání veškerých obecních poplatků.  ...Více

Pozvánka na besedu
Pozvánka na besedu  ...Více

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 10.4.2008  ...Více

Oznámení
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice dne 14. února 2008  ...Více

OZV č.1/2007 o místním poplatku za odpady

Záměr prodeje obecních pozemků
Záměr prodeje obecních pozemků  ...Více

Oznámení
Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 17.1.2008  ...Více

Vánoční blahopřání

Pozvánka na vánoční koncert
Pomalu nastává vánoční období a do našich domovů vstupuje krásná sváteční atmosféra plná lásky a vánoční pohody. Nastává čas Vánoc, doba, kdy se lidská srdce rozechvívají, a náhle nacházíme po každodenním shonu všedních dní čas, abychom se zastavili a v klidu svých domovů oslavili Vánoční svátky a příchod nového roku, abychom bilancovali uplynulý rok, co nám dal i vzal, abychom věnovali svůj čas a dárky svým blízkým. Jako malý dárek Vás "Zastupitelstvo obce Bezdědovice " srdečně zve na "Vánoční koncert" v sobotu dne 15.12. 2007 ve 14:00 hodin , který se uskuteční v sálu Obecního hostince v Bezdědovicích. Vystoupí žáci Základní umělecké školy z Blatné, jako blatenští dudáci, soubor fléten, soubor žesťů a zahrají pásmo známých i méně známých vánočních koled , renesančních skladeb apod. Těšíme se na Vaši návštěvu!  

Informace z Městského úřadu Blatná
Školský odbor  ...Více
Odbor dopravy  ...Více
Správní odbor  ...Více

Oznámení

Oznámení o pronájmu hostince

Oznámení

Záměr pronájmu
Obec Bezdědovice oznamuje následující záměry nakládání s obecním majetkem  ...Více

Oznámení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice se koná dne 27. září 2007 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu  ...Více

Oznámení
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bezdědovice  ...Více

Oznámení
Pronájem obecního bytu.  ...Více

Výzva k zaplacení místních poplatků

Ekonomika obce
Rozpočet obce Bezdědovice na rok 2009  ...Více

Majetkoprávní vztahy
Záměr pronájmu obecního bytu.  ...Více

Oznámení občanům
  Více
  Více
Oznámení Státní veterinární správy ČR.  Více
Při zjištění většího počtu uhynulých ptáků ohlaste, prosím, tuto skutečnost na KVS – Strakonice, p. MVDr. Karel Krametbauer, tel. 383 321 720.  

Informace pro občany
Pozvánka na veřejné setkání ke Komunitnímu plánování sociálních služeb SOB očima dětí  ...Více